Description

Chúng tôi cung cấp xích neo và xích neo có ngáng Grade 1, Grade 2 và Grade 3; Mooring chain R3-R3S-R4-R4S-R5. Sản phẩm được cấp giấy chứng nhận chất lượng bởi các cơ quan Đăng kiểm quốc tế : LR, DNV, BV, NK,….

phụ kiện kèm theo.

  • Mooring Ring – Vòng nối xích
  • Bouy Shackle – Mai nối phao
  • Swivel – Cù xoay
  • Kenter Joining Shackle – Mai nối xích (béo)
  • Joining Shackle type D – Mai nối xích D
  • End Shackle – Ma ní